Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
NuData Finland http://www.nudata.fi
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Speek Finland https://speek.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Namecheap USA https://namecheap.com
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Touko Finland https://touko.eu/
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
CMR Sverige https://cynthia.re
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Kommunikativ kompanjon Åland https://kompanjon.ax
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
NA Finland https://22.fi/
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Mixat Åland http://mixat.fi
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Northshire Estland http://www.paabos.com
Winter Åland https://doman.winter.ax
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Axsept Åland http://www.axsept.ax
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
67 Media Indien https://67.media
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Sarek Finland https://sarek.fi
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
NordName Finland https://nordname.com
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Domrr Domains USA http://domrr.com/
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Heimåt Åland http://heim.ax
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Solvez Åland http://solvez.com
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
xTom Tyskland https://xtom.com/
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net