Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
NordName Finland https://nordname.com
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
xTom Tyskland https://xtom.com/
NuData Finland http://www.nudata.fi
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Domrr Domains USA http://domrr.com/
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Speek Finland https://speek.fi
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Touko Finland https://touko.eu/
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Winter Åland https://doman.winter.ax
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Mixat Åland http://mixat.fi
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
Northshire Estland http://www.paabos.com
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
67 Media Indien https://67.media
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
SAT AB Åland http://www.sat.ax
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Sarek Finland https://sarek.fi
Solvez Åland http://solvez.com
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
CMR Sverige https://cynthia.re
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Heimåt Åland http://heim.ax
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
JU Finland http://ju.ax/domains/
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Namecheap USA https://namecheap.com
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
NA Finland https://22.fi/
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax