Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Touko Finland https://touko.eu/
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
SurfNet Finland http://surfnet.fi
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Heimåt Åland http://heim.ax
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
JU Finland http://ju.ax/domains/
Winter Åland https://doman.winter.ax
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
NordName Finland https://nordname.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Namecheap USA https://namecheap.com
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Solvez Åland http://solvez.com
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
NuData Finland http://www.nudata.fi
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
SAT AB Åland http://www.sat.ax
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Domrr Domains USA http://domrr.com/
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
NA Finland https://22.fi/
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
67 Media Indien https://67.media
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Mixat Åland http://mixat.fi
Omniserv Åland http://omniserv.ax
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
CMR Sverige https://cynthia.re
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Jacob Slater USA https://igloo.to
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax