Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Winter Åland https://doman.winter.ax
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Strax Kommunikation Åland http://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
JU Finland http://ju.ax/domains/
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
EDGARS Åland http://www.edgars.ax
Jaakko Sirén Finland http://www.94.fi
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Touko Finland https://touko.eu/
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Solvez Åland http://solvez.com
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Adapt Finland http://www.adapt.ax
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
NordName Finland https://nordname.com
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Jacob Slater USA https://igloo.to
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Namecheap USA https://namecheap.com
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Cynthia Revström Sverige https://domains.cynthia.re
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
NA Finland https://22.fi/
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
qt.ax Finland https://qt.ax
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
damida Åland http://www.damida.ax
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Mixat Åland http://mixat.fi
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Bruket Design Agency Finland http://bruketagency.com
Omniserv Åland http://omniserv.ax
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi