Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
NA Finland https://22.fi/
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
67 Media Indien https://67.media
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Jacob Slater USA https://igloo.to
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
NordName Finland https://nordname.com
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Solvez Åland http://solvez.com
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
CMR Sverige https://cynthia.re
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
JU Finland http://ju.ax/domains/
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Sarek Finland https://sarek.fi
Heimåt Åland http://heim.ax
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Standart AG Lettland https://standart.lv/
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
NuData Finland http://www.nudata.fi
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Touko Finland https://touko.eu/
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Domrr Domains USA http://domrr.com/
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Namecheap USA https://namecheap.com
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Mixat Åland http://mixat.fi
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Speek Finland https://speek.fi
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Winter Åland https://doman.winter.ax
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax