Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
JU Finland http://ju.ax/domains/
Adapt Finland http://www.adapt.ax
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Jaakko Sirén Finland http://www.94.fi
Touko Finland https://touko.eu/
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
CMR Sverige https://cynthia.re
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Winter Åland https://doman.winter.ax
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
damida Åland http://www.damida.ax
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Jacob Slater USA https://igloo.to
NA Finland https://22.fi/
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
NordName Finland https://nordname.com
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Namecheap USA https://namecheap.com
NuData Finland http://www.nudata.fi
Mixat Åland http://mixat.fi
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Solvez Åland http://solvez.com
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com