Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Cynthia Revström Sverige https://domains.cynthia.re
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
JU Finland http://ju.ax/domains/
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Jaakko Sirén Finland http://www.94.fi
Strax Kommunikation Åland http://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Winter Åland https://doman.winter.ax
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Mixat Åland http://mixat.fi
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
NordName Finland https://nordname.com
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Jacob Slater USA https://igloo.to
Omniserv Åland http://omniserv.ax
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Adapt Finland http://www.adapt.ax
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Touko Finland https://touko.eu/
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
qt.ax Finland https://qt.ax
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
damida Åland http://www.damida.ax
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
NA Finland https://22.fi/
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Solvez Åland http://solvez.com
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Namecheap USA https://namecheap.com
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
EDGARS Åland http://www.edgars.ax
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Marit.ax Åland http://www.marit.ax