Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Norrut Åland Ab Åland http://norrut.ax
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Kommunikativ kompanjon Åland https://petralindblom.com
Storklobb Ab Åland http://www.storklobb.ax
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domainkeskus.com
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Heimåt Åland http://heim.ax
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
mode14 USA http://mode14.com
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Axelrod Domains USA http://www.charlie.ax
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
NA Finland https://22.fi/
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Fiteco Oy Finland https://fiteco.fi
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Namecheap USA https://namecheap.com
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
LIA-Media Finland https://liamedia.fi
NuData Finland http://www.nudata.fi
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
67 Media Indien https://67.media
NordName Finland https://nordname.com
Sarek Finland https://sarek.fi
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Solvez Åland http://solvez.com
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Touko Finland https://touko.eu/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak
Mixat Åland http://mixat.fi
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Catalin Corozanu Rumänien https://cc.ro
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
Stråhle Ab Finland https://netin.fi
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
OH2XAB Finland http://www.oh2xab.fi
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
LET’S BRAND | Domainname Experts Nederländerna https://letsbrand.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Speek Finland https://speek.fi
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Vibb Åland https://www.vibb.ax/registrera-ax-doman
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Axsmart Ab Åland http://www.axsmart.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
Netox Oy Finland https://www.netox.fi
Ålcom Åland https://www.alcom.ax/formular/webhotell-ax-doman
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
xTom Tyskland https://xtom.com/
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
阿尔法网络 Kina https://www.register.net.cn
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Shellit.org / Multim Oy Finland https://www.shellit.org
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Winter Åland https://doman.winter.ax
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net