Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
NuData Finland http://www.nudata.fi
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Standart AG Lettland https://standart.lv/
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
67 Media Indien https://67.media
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Touko Finland https://touko.eu/
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Kommunikativ kompanjon Åland https://kompanjon.ax
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
xTom Tyskland https://xtom.com/
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Alpha Network Kina https://www.biz.tk
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Northshire Estland http://www.paabos.com
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Winter Åland https://doman.winter.ax
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Namecheap USA https://namecheap.com
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Mixat Åland http://mixat.fi
NordName Finland https://nordname.com
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Sarek Finland https://sarek.fi
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Solvez Åland http://solvez.com
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Heimåt Åland http://heim.ax
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
NA Finland https://22.fi/
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Speek Finland https://speek.fi
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
CMR Sverige https://cynthia.re
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com