Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Solvez Åland http://solvez.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/axdomain/view/form
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Alandica data Åland http://alandica.online
NA Finland https://22.fi/
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
TeliaSonera Finland Oyj Finland http://www.sonera.fi
Sourceress Finland https://sourceress.net
WINTER Åland https://doman.winter.ax
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Omniserv Åland http://omniserv.ax
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Touko Finland https://touko.eu/
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Adapt Finland http://www.adapt.ax
Stavos Åland http://www.stavos.ax
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
damida Åland http://www.damida.ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
JU Finland http://ju.ax/domains/
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Strax Kommunikation Åland http://www.strax.ax/registrera-ax-doman
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Mixat Åland http://mixat.fi
Webbsolut Mediabyrå Åland http://webbsolut.com
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
EDGARS Åland http://www.edgars.ax
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
MarkMonitor USA https://markmonitor.com/
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.ax
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi