Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Namecheap USA https://namecheap.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Strax Kommunikation Åland http://www.strax.ax/registrera-ax-doman
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
qt.ax Finland https://qt.ax
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Cynthia Revström Sverige https://domains.cynthia.re
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
NordName Finland https://nordname.com
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Touko Finland https://touko.eu/
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Solvez Åland http://solvez.com
Winter Åland https://doman.winter.ax
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
NA Finland https://22.fi/
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Jacob Slater USA https://igloo.to
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Bruket Design Agency Finland http://bruketagency.com
EDGARS Åland http://www.edgars.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
damida Åland http://www.damida.ax
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Jaakko Sirén Finland http://www.94.fi
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Adapt Finland http://www.adapt.ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
JU Finland http://ju.ax/domains/
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Mixat Åland http://mixat.fi