Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Mixat Åland http://mixat.fi
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
67 Media Indien https://67.media
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
Namecheap USA https://namecheap.com
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Solvez Åland http://solvez.com
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Shellit.org / Multim Oy Finland https://www.shellit.org
LET’S BRAND | Domainname Experts Nederländerna https://letsbrand.com
OH2XAB Finland http://www.oh2xab.fi
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Vibb Åland https://www.vibb.ax/registrera-ax-doman
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Touko Finland https://touko.eu/
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
Winter Åland https://doman.winter.ax
Catalin Corozanu Rumänien https://cc.ro
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Standart AG Lettland https://standart.lv/
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
n/a Finland http://milosorri.fi
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Fiteco Oy Finland https://fiteco.fi
Axsmart Ab Åland http://www.axsmart.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
mode14 USA http://mode14.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Norrut Åland Ab Åland http://norrut.ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Grify Utvecklingar USA https://grify.dev
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
ZEOCAX LIMITED Storbritannien https://zeocax.co.uk
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Netox Oy Finland https://www.netox.fi
NETIM Frankrike https://www.netim.com/en/domain-name/ax-domain
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Stråhle Ab Finland https://netin.fi
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Copywriter Petra Lindblom Åland https://petralindblom.com
Storklobb Ab Åland http://www.storklobb.ax
Alpha Network Kina https://www.register.net.cn/ax.htm
Ålcom Åland https://www.alcom.ax/formular/webhotell-ax-doman
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Omniserv Åland http://omniserv.ax
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Niilas Oikarainen Finland https://niilas.fi
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Axelrod Domains USA http://www.charlie.ax
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
xTom Tyskland https://xtom.com/
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Sarek Finland https://sarek.fi
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
NordName Finland https://nordname.com
Heimåt Åland http://heim.ax
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Yocto Nederländerna https://onoma.yocto.eu
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
NA Finland https://22.fi/
Speek Finland https://speek.fi
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Nordisk Media Utveckling AB Sverige https://www.nmugroup.com
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Andreas Ehnberg Consulting Finland http://www.konsulten.net
axinja.com Tyskland https://www.axinja.com
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
LIA-Media Finland https://liamedia.fi
NuData Finland http://www.nudata.fi
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domainkeskus.com
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/