Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Solvez Åland http://solvez.com
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Zeocax Domain Control Department Kina https://domain.zeoc.ax/
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Heimåt Åland http://heim.ax
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
NA Finland https://22.fi/
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
JU Finland http://ju.ax/domains/
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Touko Finland https://touko.eu/
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Jacob Slater USA https://igloo.to
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
NordName Finland https://nordname.com
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Winter Åland https://doman.winter.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Mixat Åland http://mixat.fi
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
CMR Sverige https://cynthia.re
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Namecheap USA https://namecheap.com
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
NuData Finland http://www.nudata.fi
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com