Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Jacob Slater USA https://igloo.to
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Zeocax Domain Control Department Kina https://domain.zeoc.ax/
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Touko Finland https://touko.eu/
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
NuData Finland http://www.nudata.fi
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
NA Finland https://22.fi/
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Solvez Åland http://solvez.com
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Namecheap USA https://namecheap.com
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
JU Finland http://ju.ax/domains/
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Southslope Åland https://www.southslope.ax
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
CMR Sverige https://cynthia.re
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Heimåt Åland http://heim.ax
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Mixat Åland http://mixat.fi
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
NordName Finland https://nordname.com
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi