Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
NuData Finland http://www.nudata.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Sarek Finland https://sarek.fi
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
SAT AB Åland http://www.sat.ax
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Axsept Åland http://www.axsept.ax
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Namecheap USA https://namecheap.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
LIA-Media Finland https://liamedia.fi
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Mixat Åland http://mixat.fi
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Touko Finland https://touko.eu/
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Kommunikativ kompanjon Åland https://kompanjon.ax
Fiteco Oy Finland https://fiteco.fi
Netox Oy Finland https://www.netox.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
mode14 USA http://mode14.com
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
xTom Tyskland https://xtom.com/
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
NA Finland https://22.fi/
Catalin Corozanu Rumänien https://cc.ro
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
NordName Finland https://nordname.com
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
阿尔法网络 Kina https://www.register.net.cn
67 Media Indien https://67.media
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
LET’S BRAND | Domainname Experts Nederländerna https://letsbrand.com
Solvez Åland http://solvez.com
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Heimåt Åland http://heim.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Ålcom Åland https://www.alcom.ax/formular/webhotell-ax-doman
Speek Finland https://speek.fi
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Stråhle Ab Finland https://netin.fi
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi