Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Sarek Finland https://sarek.fi
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Winter Åland https://doman.winter.ax
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
NuData Finland http://www.nudata.fi
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Ålcom Åland https://www.alcom.ax/formular/webhotell-ax-doman
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
LIA-Media Finland https://liamedia.fi
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
NordName Finland https://nordname.com
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
xTom Tyskland https://xtom.com/
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Northshire Estland http://www.paabos.com
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
mode14 USA http://mode14.com
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Netox Oy Finland https://www.netox.fi
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Touko Finland https://touko.eu/
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
67 Media Indien https://67.media
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Alpha Network Kina https://www.biz.tk
Heimåt Åland http://heim.ax
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Domrr Domains USA http://domrr.com/
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Namecheap USA https://namecheap.com
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Kommunikativ kompanjon Åland https://kompanjon.ax
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Solvez Åland http://solvez.com
NA Finland https://22.fi/
Fiteco Oy Finland https://fiteco.fi
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Omniserv Åland http://omniserv.ax
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Standart AG Lettland https://standart.lv/
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Mixat Åland http://mixat.fi
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Stråhle Ab Finland https://netin.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Speek Finland https://speek.fi
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html