Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Omniserv Åland http://omniserv.ax
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
WINTER Åland https://doman.winter.ax
NA Finland https://22.fi/
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
qt.ax Finland https://qt.ax
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Touko Finland https://touko.eu/
Webbsolut Mediabyrå Åland http://webbsolut.com
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Jaakko Sirén Finland http://94.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Adapt Finland http://www.adapt.ax
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
damida Åland http://www.damida.ax
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
EDGARS Åland http://www.edgars.ax
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Mixat Åland http://mixat.fi
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
C-Soft Oy Finland https://sourceress.net
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Strax Kommunikation Åland http://www.strax.ax/registrera-ax-doman
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Alandica data Åland http://www.webbtjanster.ax
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Solvez Åland http://solvez.com
Christian Westergård Åland http://www.westergard.ax
JU Finland http://ju.ax/domains/
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Evulate Åland http://www.evulate.ax
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
QS.nu Sverige https://qs.nu
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax