Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Namecheap USA https://namecheap.com
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
JU Finland http://ju.ax/domains/
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Touko Finland https://touko.eu/
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
xTom Tyskland https://xtom.com/
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Domrr Domains USA http://domrr.com/
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Solvez Åland http://solvez.com
Winter Åland https://doman.winter.ax
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
NA Finland https://22.fi/
Standart AG Lettland https://standart.lv/
SurfNet Finland http://surfnet.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
NordName Finland https://nordname.com
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Northshire Estland http://www.paabos.com
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
67 Media Indien https://67.media
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Mixat Åland http://mixat.fi
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
CMR Sverige https://cynthia.re
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Sarek Finland https://sarek.fi
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
NuData Finland http://www.nudata.fi
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Speek Finland https://speek.fi
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Heimåt Åland http://heim.ax
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm