Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
NordName Finland https://nordname.com
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Netox Oy Finland https://www.netox.fi
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
LET’S BRAND | Domainname Experts Nederländerna https://letsbrand.com
Solvez Åland http://solvez.com
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Axsept Åland http://www.axsept.ax
LIA-Media Finland https://liamedia.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Catalin Corozanu Rumänien https://cc.ro
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Alpha Network Kina https://www.register.net.cn/ax.htm
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
Andreas Ehnberg Consulting Finland http://www.konsulten.net
ZEOCAX LIMITED Storbritannien https://zeocax.co.uk
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Norrut Åland Ab Åland http://norrut.ax
NuData Finland http://www.nudata.fi
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Nordisk Media Utveckling AB Sverige https://www.nmugroup.com
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
n/a Finland http://milosorri.fi
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Touko Finland https://touko.eu/
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
mode14 USA http://mode14.com
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Axsmart Ab Åland http://www.axsmart.ax
Yocto Nederländerna https://onoma.yocto.eu
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Grify Utvecklingar USA https://grify.dev
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
xTom Tyskland https://xtom.com/
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Namecheap USA https://namecheap.com
axinja.com Tyskland https://www.axinja.com
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Fiteco Oy Finland https://fiteco.fi
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Shellit.org / Multim Oy Finland https://www.shellit.org
Domrr Domains USA http://domrr.com/
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Storklobb Ab Åland http://www.storklobb.ax
NETIM Frankrike https://www.netim.com/en/domain-name/ax-domain
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Sarek Finland https://sarek.fi
NA Finland https://22.fi/
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
OH2XAB Finland http://www.oh2xab.fi
Heimåt Åland http://heim.ax
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domainkeskus.com
Winter Åland https://doman.winter.ax
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Copywriter Petra Lindblom Åland https://petralindblom.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Speek Finland https://speek.fi
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Axelrod Domains USA http://www.charlie.ax
Mixat Åland http://mixat.fi
Niilas Oikarainen Finland https://niilas.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Vibb Åland https://www.vibb.ax/registrera-ax-doman
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Ålcom Åland https://www.alcom.ax/formular/webhotell-ax-doman
67 Media Indien https://67.media
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Stråhle Ab Finland https://netin.fi