Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
CMR Sverige https://cynthia.re
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Winter Åland https://doman.winter.ax
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
NA Finland https://22.fi/
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Northshire Estland http://www.paabos.com
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Axsept Åland http://www.axsept.ax
NordName Finland https://nordname.com
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Mixat Åland http://mixat.fi
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
67 Media Indien https://67.media
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Touko Finland https://touko.eu/
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Speek Finland https://speek.fi
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Namecheap USA https://namecheap.com
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
NuData Finland http://www.nudata.fi
Sarek Finland https://sarek.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Solvez Åland http://solvez.com
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Heimåt Åland http://heim.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
xTom Tyskland https://xtom.com/
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi