Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
CMR Sverige https://cynthia.re
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Mixat Åland http://mixat.fi
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Jacob Slater USA https://igloo.to
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
NA Finland https://22.fi/
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Namecheap USA https://namecheap.com
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Sarek Finland https://sarek.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Speek Finland https://speek.fi
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Winter Åland https://doman.winter.ax
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Touko Finland https://touko.eu/
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
JU Finland http://ju.ax/domains/
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Northshire Estland http://www.paabos.com
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
NordName Finland https://nordname.com
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Evulate Åland http://www.evulate.ax
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Solvez Åland http://solvez.com
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
NuData Finland http://www.nudata.fi
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Axsept Åland http://www.axsept.ax
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
67 Media Indien https://67.media
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Heimåt Åland http://heim.ax
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com