Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Standart AG Lettland https://standart.lv/
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
NordName Finland https://nordname.com
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
NA Finland https://22.fi/
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Alpha Network Kina https://www.biz.tk
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
67 Media Indien https://67.media
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Touko Finland https://touko.eu/
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Netox Oy Finland https://www.netox.fi
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Namecheap USA https://namecheap.com
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
mode14 USA http://mode14.com
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Northshire Estland http://www.paabos.com
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Kommunikativ kompanjon Åland https://kompanjon.ax
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Domrr Domains USA http://domrr.com/
NuData Finland http://www.nudata.fi
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Speek Finland https://speek.fi
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
xTom Tyskland https://xtom.com/
Solvez Åland http://solvez.com
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Mixat Åland http://mixat.fi
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Sarek Finland https://sarek.fi
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Heimåt Åland http://heim.ax
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Stråhle Ab Finland https://netin.fi
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi