Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Mixat Åland http://mixat.fi
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Adapt Finland http://www.adapt.ax
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
damida Åland http://www.damida.ax
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
JU Finland http://ju.ax/domains/
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com
Southslope Åland https://www.southslope.ax
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Strax Kommunikation Åland http://www.strax.ax/registrera-ax-doman
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
NA Finland https://22.fi/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Jacob Slater USA https://igloo.to
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
EDGARS Åland http://www.edgars.ax
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Bruket Design Agency Finland http://bruketagency.com
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Solvez Åland http://solvez.com
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
qt.ax Finland https://qt.ax
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Touko Finland https://touko.eu/
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Cynthia Revström Sverige https://domains.cynthia.re
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Jaakko Sirén Finland http://www.94.fi
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
NordName Finland https://nordname.com
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Christian Westergård Åland http://www.westergard.ax
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com