Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
SurfNet Finland http://surfnet.fi
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Zeocax Domain Control Department Kina https://domain.zeoc.ax/
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Touko Finland https://touko.eu/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Heimåt Åland http://heim.ax
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
NordName Finland https://nordname.com
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Namecheap USA https://namecheap.com
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Jacob Slater USA https://igloo.to
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
NuData Finland http://www.nudata.fi
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Mixat Åland http://mixat.fi
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
JU Finland http://ju.ax/domains/
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
CMR Sverige https://cynthia.re
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Solvez Åland http://solvez.com
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Winter Åland https://doman.winter.ax
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
NA Finland https://22.fi/
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Domrr Domains USA http://domrr.com/
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi