Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Axsept Åland http://www.axsept.ax
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Touko Finland https://touko.eu/
Mixat Åland http://mixat.fi
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Solvez Åland http://solvez.com
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
JU Finland http://ju.ax/domains/
NordName Finland https://nordname.com
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Jacob Slater USA https://igloo.to
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
damida Åland http://www.damida.ax
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
NuData Finland http://www.nudata.fi
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Namecheap USA https://namecheap.com
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Direkt.ax Åland https://www.direkt.ax/
NA Finland https://22.fi/
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
CMR Sverige https://cynthia.re