Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Winter Åland https://doman.winter.ax
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Adapt Finland http://www.adapt.ax
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
JU Finland http://ju.ax/domains/
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
NuData Finland http://www.nudata.fi
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Mixat Åland http://mixat.fi
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Omniserv Åland http://omniserv.ax
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
NA Finland https://22.fi/
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Namecheap USA https://namecheap.com
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Jaakko Sirén Finland http://www.94.fi
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Touko Finland https://touko.eu/
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
damida Åland http://www.damida.ax
NordName Finland https://nordname.com
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Jacob Slater USA https://igloo.to
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Solvez Åland http://solvez.com
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
CMR Sverige https://cynthia.re
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains