Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Mixat Åland http://mixat.fi
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
JU Finland http://ju.ax/domains/
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Solvez Åland http://solvez.com
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
NuData Finland http://www.nudata.fi
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Namecheap USA https://namecheap.com
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Jaakko Sirén Finland http://www.94.fi
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Strax Kommunikation Åland http://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Adapt Finland http://www.adapt.ax
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
damida Åland http://www.damida.ax
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
NA Finland https://22.fi/
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Touko Finland https://touko.eu/
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Jacob Slater USA https://igloo.to
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
NordName Finland https://nordname.com
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com