Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Domrr Domains USA http://domrr.com/
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Heimåt Åland http://heim.ax
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Mixat Åland http://mixat.fi
Kommunikativ kompanjon Åland https://kompanjon.ax
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Speek Finland https://speek.fi
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Alpha Network Kina https://www.biz.tk
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Stråhle Ab Finland https://netin.fi
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Northshire Estland http://www.paabos.com
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
NordName Finland https://nordname.com
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
67 Media Indien https://67.media
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Sarek Finland https://sarek.fi
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Netox Oy Finland https://www.netox.fi
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
mode14 USA http://mode14.com
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Solvez Åland http://solvez.com
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Namecheap USA https://namecheap.com
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Touko Finland https://touko.eu/
NA Finland https://22.fi/
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
NuData Finland http://www.nudata.fi
xTom Tyskland https://xtom.com/
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Winter Åland https://doman.winter.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/