Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Vibb Åland https://www.vibb.ax/registrera-ax-doman
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
Axsmart Ab Åland http://www.axsmart.ax
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Fiteco Oy Finland https://fiteco.fi
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Axsept Åland http://www.axsept.ax
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Touko Finland https://touko.eu/
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
OH2XAB Finland http://www.oh2xab.fi
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
阿尔法网络 Kina https://www.register.net.cn
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Sarek Finland https://sarek.fi
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Namecheap USA https://namecheap.com
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Winter Åland https://doman.winter.ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Axelrod Domains USA http://www.charlie.ax
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Speek Finland https://speek.fi
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Stråhle Ab Finland https://netin.fi
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Netox Oy Finland https://www.netox.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Kommunikativ kompanjon Åland https://kompanjon.ax
LIA-Media Finland https://liamedia.fi
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Catalin Corozanu Rumänien https://cc.ro
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
SAT AB Åland http://www.sat.ax
mode14 USA http://mode14.com
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
67 Media Indien https://67.media
Solvez Åland http://solvez.com
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Heimåt Åland http://heim.ax
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
NuData Finland http://www.nudata.fi
NordName Finland https://nordname.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Ålcom Åland https://www.alcom.ax/formular/webhotell-ax-doman
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak
Norrut Åland Ab Åland http://norrut.ax
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
NA Finland https://22.fi/
xTom Tyskland https://xtom.com/
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Mixat Åland http://mixat.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
LET’S BRAND | Domainname Experts Nederländerna https://letsbrand.com
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
Staclar, Inc. USA https://staclar.com