Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
CMR Sverige https://cynthia.re
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Winter Åland https://doman.winter.ax
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Solvez Åland http://solvez.com
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Mixat Åland http://mixat.fi
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Direkt.ax Åland https://www.direkt.ax/
Touko Finland https://touko.eu/
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
JU Finland http://ju.ax/domains/
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
NuData Finland http://www.nudata.fi
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Jacob Slater USA https://igloo.to
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
damida Åland http://www.damida.ax
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Heimåt Åland http://heim.ax
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
NordName Finland https://nordname.com
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Namecheap USA https://namecheap.com
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
NA Finland https://22.fi/
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com