Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Ålcom Åland https://www.alcom.ax/formular/webhotell-ax-doman
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Standart AG Lettland https://standart.lv/
阿尔法网络 Kina https://www.register.net.cn
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Axelrod Domains USA http://www.charlie.ax
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domainkeskus.com
Norrut Åland Ab Åland http://norrut.ax
67 Media Indien https://67.media
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Shellit.org / Multim Oy Finland https://www.shellit.org
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Touko Finland https://touko.eu/
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
NuData Finland http://www.nudata.fi
Sarek Finland https://sarek.fi
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Vibb Åland https://www.vibb.ax/registrera-ax-doman
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Andreas Ehnberg Consulting Finland http://www.konsulten.net
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Solvez Åland http://solvez.com
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Winter Åland https://doman.winter.ax
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
NA Finland https://22.fi/
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
NordName Finland https://nordname.com
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
ZEOCAX LIMITED Storbritannien https://zeocax.co.uk
Axsmart Ab Åland http://www.axsmart.ax
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
axinja.com Tyskland https://www.axinja.com
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Storklobb Ab Åland http://www.storklobb.ax
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
OH2XAB Finland http://www.oh2xab.fi
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Catalin Corozanu Rumänien https://cc.ro
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Fiteco Oy Finland https://fiteco.fi
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
mode14 USA http://mode14.com
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
LET’S BRAND | Domainname Experts Nederländerna https://letsbrand.com
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Netox Oy Finland https://www.netox.fi
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
xTom Tyskland https://xtom.com/
LIA-Media Finland https://liamedia.fi
Copywriter Petra Lindblom Åland https://petralindblom.com
Stråhle Ab Finland https://netin.fi
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Speek Finland https://speek.fi
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Namecheap USA https://namecheap.com
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Mixat Åland http://mixat.fi
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Heimåt Åland http://heim.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak