Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Shellit.org / Multim Oy Finland https://www.shellit.org
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
NordName Finland https://nordname.com
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
Axelrod Domains USA http://www.charlie.ax
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Fiteco Oy Finland https://fiteco.fi
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Axsept Åland http://www.axsept.ax
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Netox Oy Finland https://www.netox.fi
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
xTom Tyskland https://xtom.com/
Solvez Åland http://solvez.com
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
NuData Finland http://www.nudata.fi
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Heimåt Åland http://heim.ax
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Touko Finland https://touko.eu/
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
mode14 USA http://mode14.com
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
67 Media Indien https://67.media
阿尔法网络 Kina https://www.register.net.cn
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Axsmart Ab Åland http://www.axsmart.ax
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Stråhle Ab Finland https://netin.fi
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Winter Åland https://doman.winter.ax
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Catalin Corozanu Rumänien https://cc.ro
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
LIA-Media Finland https://liamedia.fi
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
LET’S BRAND | Domainname Experts Nederländerna https://letsbrand.com
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Vibb Åland https://www.vibb.ax/registrera-ax-doman
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
NA Finland https://22.fi/
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Namecheap USA https://namecheap.com
OH2XAB Finland http://www.oh2xab.fi
Speek Finland https://speek.fi
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Kommunikativ kompanjon Åland https://kompanjon.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Sarek Finland https://sarek.fi
Ålcom Åland https://www.alcom.ax/formular/webhotell-ax-doman
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Norrut Åland Ab Åland http://norrut.ax
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Mixat Åland http://mixat.fi
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com