Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Namecheap USA https://namecheap.com
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Touko Finland https://touko.eu/
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Sarek Finland https://sarek.fi
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Omniserv Åland http://omniserv.ax
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
67 Media Indien https://67.media
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Solvez Åland http://solvez.com
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
NuData Finland http://www.nudata.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Heimåt Åland http://heim.ax
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
xTom Tyskland https://xtom.com/
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
NA Finland https://22.fi/
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Mixat Åland http://mixat.fi
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Speek Finland https://speek.fi
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
NordName Finland https://nordname.com
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Northshire Estland http://www.paabos.com
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
CMR Sverige https://cynthia.re
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi