Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
CMR Sverige https://cynthia.re
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Namecheap USA https://namecheap.com
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
JU Finland http://ju.ax/domains/
Jacob Slater USA https://igloo.to
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
NordName Finland https://nordname.com
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Heimåt Åland http://heim.ax
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
NA Finland https://22.fi/
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Touko Finland https://touko.eu/
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Zeocax Domain Control Department Kina https://domain.zeoc.ax/
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Solvez Åland http://solvez.com
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Mixat Åland http://mixat.fi
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
NuData Finland http://www.nudata.fi
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi