Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Southslope Åland https://www.southslope.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
NA Finland https://22.fi/
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Strax Kommunikation Åland http://www.strax.ax/registrera-ax-doman
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Bruket Design Agency Finland http://bruketagency.com
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Namecheap USA https://namecheap.com
Cynthia Revström Sverige https://domains.cynthia.re
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Jaakko Sirén Finland http://www.94.fi
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Mixat Åland http://mixat.fi
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
JU Finland http://ju.ax/domains/
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
qt.ax Finland https://qt.ax
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
damida Åland http://www.damida.ax
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Solvez Åland http://solvez.com
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Jacob Slater USA https://igloo.to
Adapt Finland http://www.adapt.ax
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
NordName Finland https://nordname.com
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
EDGARS Åland http://www.edgars.ax
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Touko Finland https://touko.eu/
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com