Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Adapt Media Group Ab Finland http://www.uncodemedia.com
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
NordName Finland https://nordname.com
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
CMR Sverige https://cynthia.re
NA Finland https://22.fi/
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Jacob Slater USA https://igloo.to
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
NuData Finland http://www.nudata.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Touko Finland https://touko.eu/
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
damida Åland http://www.damida.ax
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Namecheap USA https://namecheap.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
JU Finland http://ju.ax/domains/
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Solvez Åland http://solvez.com
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Mixat Åland http://mixat.fi
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Winter Åland https://doman.winter.ax
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/