Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
NA Finland https://22.fi/
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Namecheap USA https://namecheap.com
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Winter Åland https://doman.winter.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Cynthia Revström Sverige https://domains.cynthia.re
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Adapt Finland http://www.adapt.ax
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Mixat Åland http://mixat.fi
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
EDGARS Åland http://www.edgars.ax
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
NordName Finland https://nordname.com
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Southslope Åland https://www.southslope.ax
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
JU Finland http://ju.ax/domains/
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Touko Finland https://touko.eu/
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Strax Kommunikation Åland http://www.strax.ax/registrera-ax-doman
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Jaakko Sirén Finland http://www.94.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Jacob Slater USA https://igloo.to
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
damida Åland http://www.damida.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Solvez Åland http://solvez.com
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax