Vem kan bli registrar

Vem som helst kan fungera som registrar. Registraren har vissa skyldigheter och ansvar.

Det ansvar och de skyldigheter som registraren har finns reglerade i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt föreskrift om domännamn M68. Domännamnsparagrafen och föreskriften trädde i kraft 5.9.2016.

Hur fungerar det

När ni anmält er som registrar hos Whois.ax erhåller ni ett användarnamn och lösenord för att logga in till er egen registrarsida. På denna sida kommer ni att kunna tex:

Whois.ax använder inte ännu EPP apis, utan fungerar med manuella formulär.

Ansvar, regler och lagstiftning

Som registrar har man ett ansvar och skyldigheter. Endast registrarer kan registrera och administrera sina kunders ax-domännamn via landskapsregeringens system i domännamnsregistret.
På kundens uppmaning ska registraren registrera domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister, uppdatera uppgifterna om domännamnet, förlänga domännamnets giltighetstid, byta domännamnets registrar, överföra domännamnet till en annan användare och avregistrera domännamnet från landskapsregeringens register.
Registraren är t.ex. också skyldig att ge sina kunder

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till pdf domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Betalning och fakturering

Ålands Landskapsregering tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn.

Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

Priser erhålls när ni anmält er som registrar eller kontakta axdoman@regeringen.ax för vidare uppgifter.

Situationer och tillvägagångssätt

Profiler

Situationer och tillvägagångssätt

Överföringskoder skapas alltid av aktuell registrar och koden är giltig fem dagar.