Bli ax-registrar

Anmäl ny registrar för .ax domän
Företagets namn är det som presenteras bland vår lista av Registrarer.
  • de uppgifter som lämnats är korrekta. Att uppsåtligen lämna fel information till register som underhålls av en myndighet kan leda till rättsliga påföljder.
  • anmälaren har rätt att företräda den person/den organisation som lämnar anmälan om registrarverksamhet
  • anmälaren har tagit del av de paragrafer i informationssamhällsbalken samt Domännamnsföreskrift 68/2016 M som gäller registrarens skyldigheter gentemot domännamnsanvändaren samt Ålands landskapsregering. Utöver dessa bestämmelser gäller finsk och åländsk lagstiftning.
  • anmälaren är medveten om att Ålands landskapsregering i de ärenden som är relaterade till registrarverksamheten kommunicerar elektroniskt via den i anmälan angivna e-postadressen.
Sending