Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Touko Finland https://touko.eu/
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
EDGARS Åland http://www.edgars.ax
JU Finland http://ju.ax/domains/
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Jacob Slater USA https://igloo.to
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Strax Kommunikation Åland http://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Adapt Finland http://www.adapt.ax
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
NA Finland https://22.fi/
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Namecheap USA https://namecheap.com
Omniserv Åland http://omniserv.ax
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Cynthia Revström Sverige https://domains.cynthia.re
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
NordName Finland https://nordname.com
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Evulate Åland http://www.evulate.ax
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Mixat Åland http://mixat.fi
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Jaakko Sirén Finland http://www.94.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
damida Åland http://www.damida.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Solvez Åland http://solvez.com
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax