Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
CMR Sverige https://cynthia.re
Winter Åland https://doman.winter.ax
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
NordName Finland https://nordname.com
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Jacob Slater USA https://igloo.to
Domrr Domains USA http://domrr.com/
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
NuData Finland http://www.nudata.fi
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Southslope Åland https://www.southslope.ax
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Adapt Media Group Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Solvez Åland http://solvez.com
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
NA Finland https://22.fi/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Namecheap USA https://namecheap.com
JU Finland http://ju.ax/domains/
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Mixat Åland http://mixat.fi
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
damida Åland http://www.damida.ax
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Touko Finland https://touko.eu/
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax