Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Adapt Finland http://www.adapt.ax
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
JU Finland http://ju.ax/domains/
Southslope Åland https://www.southslope.ax
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
NuData Finland http://www.nudata.fi
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Winter Åland https://doman.winter.ax
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Solvez Åland http://solvez.com
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Touko Finland https://touko.eu/
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
NordName Finland https://nordname.com
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Namecheap USA https://namecheap.com
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
NA Finland https://22.fi/
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Jaakko Sirén Finland http://www.94.fi
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Jacob Slater USA https://igloo.to
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
damida Åland http://www.damida.ax
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Mixat Åland http://mixat.fi
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Strax Kommunikation Åland http://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax