Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
NA Finland https://22.fi/
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
SAT AB Åland http://www.sat.ax
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
LIA-Media Finland https://liamedia.fi
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Sarek Finland https://sarek.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
阿尔法网络 Kina https://www.register.net.cn
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Ålcom Åland https://www.alcom.ax/formular/webhotell-ax-doman
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Norrut Åland Ab Åland http://norrut.ax
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Catalin Corozanu Rumänien https://cc.ro
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
OH2XAB Finland http://www.oh2xab.fi
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Solvez Åland http://solvez.com
Axelrod Domains USA http://www.charlie.ax
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
LET’S BRAND | Domainname Experts Nederländerna https://letsbrand.com
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Heimåt Åland http://heim.ax
Speek Finland https://speek.fi
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Winter Åland https://doman.winter.ax
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
NuData Finland http://www.nudata.fi
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Stråhle Ab Finland https://netin.fi
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
NordName Finland https://nordname.com
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
xTom Tyskland https://xtom.com/
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Namecheap USA https://namecheap.com
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
mode14 USA http://mode14.com
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Kommunikativ kompanjon Åland https://kompanjon.ax
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Fiteco Oy Finland https://fiteco.fi
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak
67 Media Indien https://67.media
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Netox Oy Finland https://www.netox.fi
Axsmart Ab Åland http://www.axsmart.ax
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Touko Finland https://touko.eu/
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Mixat Åland http://mixat.fi