Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Direkt.ax Åland https://www.direkt.ax/
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Domrr Domains USA http://domrr.com/
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Touko Finland https://touko.eu/
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Mixat Åland http://mixat.fi
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
NuData Finland http://www.nudata.fi
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Axsept Åland http://www.axsept.ax
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Namecheap USA https://namecheap.com
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
NordName Finland https://nordname.com
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Jacob Slater USA https://igloo.to
JU Finland http://ju.ax/domains/
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
NA Finland https://22.fi/
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
CMR Sverige https://cynthia.re
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Winter Åland https://doman.winter.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Solvez Åland http://solvez.com
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Heimåt Åland http://heim.ax
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
damida Åland http://www.damida.ax
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/