Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Heimåt Åland http://heim.ax
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Koli-Lõks Oü Estland http://www.koliloks.eu/
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Omniserv Åland http://omniserv.ax
NuData Finland http://www.nudata.fi
Mia Rehlinger Tyskland https://shinydns.com/
Southslope Åland https://www.southslope.ax
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Mixat Åland http://mixat.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Namecheap USA https://namecheap.com
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
InterNetX GmbH Tyskland http://www.internetx.com
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
CannyVille Åland http://www.cannyville.com
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
360.ax IT & Webb AB Åland http://www.360.ax
JU Finland http://ju.ax/domains/
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Zeocax Domain Control Department Kina https://domain.zeoc.ax/
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
CMR Sverige https://cynthia.re
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Touko Finland https://touko.eu/
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Solvez Åland http://solvez.com
Capnova Oy Finland https://www.capnova.fi
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
NA Finland https://22.fi/
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
NordName Finland https://nordname.com
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
damida Åland http://www.damida.ax
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Jacob Slater USA https://igloo.to
Hallinnon tietotekniikkakeskus Finland http://www.haltik.fi
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/