Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Solvez Åland http://solvez.com
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Heimåt Åland http://heim.ax
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
JU Finland http://ju.ax/domains/
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
CMR Sverige https://cynthia.re
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Touko Finland https://touko.eu/
Jacob Slater USA https://igloo.to
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
NordName Finland https://nordname.com
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Axsept Åland http://www.axsept.ax
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Namecheap USA https://namecheap.com
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Mixat Åland http://mixat.fi
Sarek Finland https://sarek.fi
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
NA Finland https://22.fi/
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
NuData Finland http://www.nudata.fi
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Speek Finland https://speek.fi
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
67 Media Indien https://67.media
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Winter Åland https://doman.winter.ax
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Northshire Estland http://www.paabos.com
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Domrr Domains USA http://domrr.com/
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi