Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
mode14 USA http://mode14.com
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Namecheap USA https://namecheap.com
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Heimåt Åland http://heim.ax
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Standart AG Lettland https://standart.lv/
xTom Tyskland https://xtom.com/
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Stråhle Ab Finland https://netin.fi
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Sarek Finland https://sarek.fi
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
NA Finland https://22.fi/
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Netox Oy Finland https://www.netox.fi
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Axsept Åland http://www.axsept.ax
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Alpha Network Kina https://www.biz.tk
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
67 Media Indien https://67.media
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Northshire Estland http://www.paabos.com
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Speek Finland https://speek.fi
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Kommunikativ kompanjon Åland https://kompanjon.ax
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
NuData Finland http://www.nudata.fi
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
Mixat Åland http://mixat.fi
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Solvez Åland http://solvez.com
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
NordName Finland https://nordname.com
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Touko Finland https://touko.eu/
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com