Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Sarek Finland https://sarek.fi
Domain Bank Oy Finland https://www.osoite.fi
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
OH2XAB Finland http://www.oh2xab.fi
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
NuData Finland http://www.nudata.fi
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
NordName Finland https://nordname.com
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
n/a Finland http://milosorri.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
mode14 USA http://mode14.com
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
LET’S BRAND | Domainname Experts Nederländerna https://letsbrand.com
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
axinja.com Tyskland https://www.axinja.com
LIA-Media Finland https://liamedia.fi
Axsmart Ab Åland http://www.axsmart.ax
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domainkeskus.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Namecheap USA https://namecheap.com
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
NETIM Frankrike https://www.netim.com/en/domain-name/ax-domain
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
NA Finland https://22.fi/
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Grify Utvecklingar USA https://grify.dev
Nordisk Media Utveckling AB Sverige https://www.nmugroup.com
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Solvez Åland http://solvez.com
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Netox Oy Finland https://www.netox.fi
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Speek Finland https://speek.fi
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Catalin Corozanu Rumänien https://cc.ro
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Norrut Åland Ab Åland http://norrut.ax
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
ZEOCAX LIMITED Storbritannien https://zeocax.co.uk
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Fiteco Oy Finland https://fiteco.fi
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Ålcom Åland https://www.alcom.ax/formular/webhotell-ax-doman
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
67 Media Indien https://67.media
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Touko Finland https://touko.eu/
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Vibb Åland https://www.vibb.ax/registrera-ax-doman
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Mixat Åland http://mixat.fi
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Alpha Network Kina https://www.register.net.cn/ax.htm
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Andreas Ehnberg Consulting Finland http://www.konsulten.net
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
Copywriter Petra Lindblom Åland https://petralindblom.com
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Bob´s Trading Åland http://ekstromsstugor.ax
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Niilas Oikarainen Finland https://niilas.fi
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Yocto Nederländerna https://onoma.yocto.eu
Stråhle Ab Finland https://netin.fi
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Domrr Domains USA http://domrr.com/
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Shellit.org / Multim Oy Finland https://www.shellit.org
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Axelrod Domains USA http://www.charlie.ax
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
TwinOak Productions Åland https://twinoak.myds.me/twinoak
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Heimåt Åland http://heim.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Storklobb Ab Åland http://www.storklobb.ax
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
xTom Tyskland https://xtom.com/