Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
Speek Finland https://speek.fi
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
Axsept Åland http://www.axsept.ax
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
Tibio Oy Finland https://tibio.fi
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Evulate Åland http://www.evulate.ax
NA Finland https://22.fi/
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
Touko Finland https://touko.eu/
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Domrr Domains USA http://domrr.com/
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
MestWeb Finland http://www.mestweb.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Winter Åland https://doman.winter.ax
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Solvez Åland http://solvez.com
Webbhotell iWebben Finland http://www.iwebben.ax
NordName Finland https://nordname.com
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
hi.domains Hong Kong http://hi.domains
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Sarek Finland https://sarek.fi
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
xTom Tyskland https://xtom.com/
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
NameSRS.com Sverige http://www.NameSRS.com
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Namecheap USA https://namecheap.com
Mixat Åland http://mixat.fi
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Crasman Oy Finland http://www.crasman.fi
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Tjudö Marketing Ab Åland http://www.pectus.ax
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
Northshire Estland http://www.paabos.com
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
67 Media Indien https://67.media
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
CMR Sverige https://cynthia.re
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Online Solutions Oy Finland https://www.online.fi
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
NuData Finland http://www.nudata.fi
Heimåt Åland http://heim.ax
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com