Information om .ax

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, personer eller tjänster men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller whois.ax webbsidan som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den 5 september 2016 trädde en ny lag om ax-domäner ikraft och i och med lagändringen ändrade verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändaren alla tjänster: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. I samband med lagändringen slopades begränsningarna för hemort och ålder. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Domännamn registrerade före den 5 september 2016 fortsätter att vara i kraft enligt gällande giltighetstid, men domännamnen kan endast förnyas via en registrar.

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster.

Domännamnsanvändares nuvarande domännamns giltighetstid (domännamn införskaffade före den 5.9.2016) kommer inte att ändra och domännamnet kommer att vara i kraft tills giltighetstiden löper ut. Landskapsregeringen kommer stegvis att uppmana domännamnsanvändarna att flytta över till valfri registrar.

Efter den 5.9.2016 kommer domännamnsanvändare inte längre att kunna förnya giltighetstiden eller uppdatera sina kontakt- och faktureringsuppgifter hos landskapsregeringen, det görs hos registraren.

Domännamnsanvändare kan då fritt välja vilken registrar som helst från listan.

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten och fortsätter att förvalta domänamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller märke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri .ax-registrar.

Från och med den 5 september 2016 är det inte längre enbart ålänningar eller åländska företag som kan använda en ax-domän.

Lag om domännamn

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Länk till domännamnsparagraferna i Informationssamhällsbalken (FFS 917/2014)
Länk till pdf Domännamnsföreskrift M68
Länk till pdf Motivering till och tillämpning av föreskrift 68

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Ordlista

Domännamnsanvändare
Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat. Domännamnsanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska registreras på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.
Registrar
En aktör som tillhandahåller sina kunder en tjänst. Tjänsten består av att ansöka om och registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller alla tjänster som hänför sig till ax-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnsanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.
Domännamnsregister
Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnsanvändare och registrars.
Namnserver
En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och hemsida finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av din leverantör av e-post och webbhotell.

.ax-domän registrars

Registrar Land www
Safenames Limited Storbritannien https://www.safenames.net/
Nyberg consulting Norge http://www.axgan.ax
Winter Åland https://doman.winter.ax
AB Name ISP Sverige http://www.NameISP.com
iisisoft Finland https://iisisoft.fi/
Deductive Labs Åland https://www.deductivelabs.com
Standart AG Lettland https://standart.lv/
Skärgårdslamm Ab Åland http://www.lamm.ax
Vesa Tervo Finland https://domains.zb.fi
Attendo Ålands Tandläkarna Ab Åland http://www.tandlakarna.ax
Consilia Solutions Ab Åland http://www.consilia.fi
Crosskey Åland https://www.crosskey.fi
Size Networks AB Sverige http://www.size.ax/
TopNets Technology Co., Ltd Kina http://www.1198.cn
Kreaturs Ab Åland http://www.kreaturs.net
Gandi SAS Frankrike https://www.gandi.net/
Sake Network Technology Co.,Ltd. Kina https://www.backer.net
JU Finland http://ju.ax/domains/
AinaCom Oy Finland https://www.ainacom.fi
Webbsolut Mediabyrå Åland https://webbsolut.com/ax-doman
Euronic Oy / Domainkeskus Finland http://www.domain.ax
Speek Finland https://speek.fi
Evulate Åland http://www.evulate.ax
Mediam Oy/Kotisivut.com Finland https://www.kotisivut.com
Jaakko Sirén Finland http://www.siren.ax
Finn-Hus AX Consulting Åland http://www.finn-hus.ax
Webhostaus Finland http://webhostaus.fi
NuData Finland http://www.nudata.fi
Telia Finland Oyj Finland http://www.telia.fi
Axsept Åland http://www.axsept.ax
Marcaria.com USA http://marcaria.com/ax
Electron Networks Storbritannien https://electronnet.pw
Mixat Åland http://mixat.fi
Orbidat Finland http://www.orbidat.ax
SAT AB Åland http://www.sat.ax
Registrar.eu Nederländerna https://www.openprovider.com
FebHost Group Limited Hong Kong http://www.febhost.com
WiBiz Solutions Ltd Mauritius https://www.oui-fi.com
SafeBrands SAS Frankrike https://safebrands.com/
Iron Lions Finland https://ironlions.fi
Key-Systems GmbH Tyskland http://www.key-systems.net
Analystica Oy Finland https://www.analystica.fi
Ranta Solutions Finland https://www.ranta.solutions
Ascio Technologies Inc. – Danmark Danmark http://www.ascio.com
Star Creations Åland http://starcreations.ax/
AS207960 Cyfyngedig Storbritannien https://as207960.net
Sebbex Ab Oy Finland http://www.sebbex.fi
FlokiNET Seychellerna https://flokinet.is
Heimåt Åland http://heim.ax
Frobbit! Sverige https://frobbit.se/
Ålcom Åland http://www.alcom.ax/formular/domanansokan
ILJOJA Networks Finland http://palvelimet.net
Bahama Digital Finland http://www.artistbase.net
Ålands fiskodlarförening rf Åland http://www.fiskodlarna.ax
Scene Group Oy Finland http://www.scenegroup.fi
AsiaRegister, Inc. Hong Kong https://www.asiaregister.com
AviFox LLC USA http://avifoxllc.com
Staclar, Inc. USA https://staclar.com
Tool Domains Ltd Bulgarien https://tool.domains/
Arctigo Oy Finland http://www.arctigo.fi
Curious Web Services Finland http://cws.simplycurious.se
Samfundet Folkhälsan Åland http://www.folkhalsan.fi
Åland IT-konsulter Åland http://www.itkonsulterna.ax
NAMESHIELD Frankrike https://www.nameshield.com
Nordreg AB Sverige http://nordreg.se
Sarek Finland https://sarek.fi
123domain.eu Tyskland http://www.123domain.eu
Merkel Digital Storbritannien https://matthias.zone
Johan Westling Åland http://domain.westling.ax
Namecheap USA https://namecheap.com
Visibia Åland Åland http://www.visibia.ax
bNamed.net Belgien https://www.bNamed.net
NA Finland https://22.fi/
101domain GRS Limited Irland https://www.101domain.com/ax.htm
Strax Kommunikation Åland https://www.strax.ax/registrera-ax-doman
StanCo Serbien och Montenegro https://www.istanco.com
Node Solutions Ltd Finland http://node.solutions
M10 Network Services Finland https://services.m10.fi
Ax-ItConsult Åland http://ax-itconsult.com
AppDetex USA https://www.appdetex.com/
SurfNet Finland http://surfnet.fi
Hittite Consulting Kanada http://www.gokce.net
Woima Hosting Oy Finland https://woima.fi/
Felity Group OÜ Estland http://www.open.ee
Moment Digital Oy Finland https://www.capnova.fi
Cynfi Limited Storbritannien https://cynfi.com
Fixman Oy Finland http://www.fixman.fi
Acquiro Åland http://www.acquiro.se
Attendo Oy Finland http://attendo.fi
MarkMonitor Inc. USA https://markmonitor.com/
Team Tactics Ab Åland http://www.escaperoom.ax
NETIM Frankrike http://www.netim.com/domain-name/ax-domain.html
Touko Finland https://touko.eu/
Berggren Oy Finland http://www.berggren.eu
John Österlund Consulting Åland http://www.john.ax
DOTSENSEI Storbritannien https://dotsensei.com
67 Media Indien https://67.media
Mia Rehlinger Tyskland https://neko.am/
Nominate.com Storbritannien http://www.nominate.com/ax.shtml
NordName Finland https://nordname.com
Code Solutions Ky Finland http://www.codesolutions.fi
MMD Networks Oy Finland https://mmd.net/
Marit.ax Åland http://www.marit.ax
Web Solutions ApS Danmark https://web-solutions.eu/
ExoMonitor Solutions Storbritannien https://exomonitor.com
Monitor Management Consulting Ab Åland http://www.monitor.ax
Just-IT Åland Ab Åland http://www.justit.ax
CMR Sverige https://cynthia.re
Iter Labs Finland https://www.iterlabs.fi
Yepp Agency Ab Åland http://www.yepp.ax
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Finland http://www.heinonen.com/
BoltN Group Storbritannien https://boltn.uk
Solvez Åland http://solvez.com
Go Optimal Åland http://www.gooptimal.ax/
Lilla Bodilla Åland http://www.lillabodilla.com
Suncomet Finland http://www.suncomet.com
IP-Connect AB Åland http://www.connect.ax
INWX AG Schweiz https://www.inwx.com/en/ax-domain.html
Rouhun laarIT Finland http://www.rouhunlaarit.fi/
Larsen Data ApS – GratisDNS.com Danmark http://GratisDNS.com
HS-Works Oy Finland http://www.hs-works.fi
Attendo Oy Finland http://Attendo.fi
Domrr Domains USA http://domrr.com/
Gransy s.r.o. Tjeckien https://regtons.com/en/
Bits & Bytes Finland http://www.bits-bytes.fi
Blissmo Åland http://www.blissmo.ax
CSC USA http://cscdigitalbrand.services
MEDIA BEAST Finland http://www.beast.fi
Omniserv Åland http://omniserv.ax
Ports Group AB Sverige http://www.ports.domains
iWebben.ax Finland http://www.iwebben.ax
Jacob Slater USA https://igloo.to
Ab Lyc Oy Finland http://lyc.fi
GRAND DOMAINS Finland http://www.granidom.com
Perfect Sense AB / Webb.se Sverige https://www.webb.se
Uncode Media Ab Finland http://www.uncodemedia.com
Hallberg media Åland https://www.sealake.ax
Eriksberg AB Åland http://www.eriksberg.ax